ข่าวกิจกรรมเมือวันที่ 20-22 มิ.ย.57 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคูคตจัดโครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2557 โดยมีนายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกอบรมการจัดทำงานฝีมือในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำรองเท้าแฟชั่น การทำที่คาดผม การตกแต่งกระเช้าของขวัญ นาฬิกาวินเทจ กระเป๋าหนังแฟชั่น ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองคูคตต่อไป


25 มิ.ย. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต