ข่าวกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคูคต ร่วมกับสภ.คูคต จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการให้ความรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ตลอดจนวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนวัดลาดสนุ่น เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.57


25 มิ.ย. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต