ข่าวกิจกรรม  นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคต และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2557 เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่และการประกวดรถสงกรานต์ คณะผู้บริหาร พนักงานและประชาชนร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุ การชกมวยตับจาก การรำวงพื้นบ้าน การแสดงดนตรี และการเล่นน้ำสงกรานต์


2 พ.ค. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต