ข่าวกิจกรรม  เมื่อวันที่ 24 เม.ย.57 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาน และวันเทศบาล ประจำปี 2557 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคต รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมงาน กิจกรรมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีอ่านสาร นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 การมอบเงินสงเคราะห์กองทุนสวัสดิการชุมชน การให้บริการในด้านต่างๆของส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองคูคต การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คัดกรองเบาหวานและวัดความดัน การทำพาราฟิน(สปามือ) บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม บริการรับชำระภาษี การระบายสีเพื่อฝึกทักษะให้แก่เยาวชน การให้ความรู้เกี่ยวกับวันเทศบาล การแจกปุ๋ยชีวภาพ และบริการตัดผมฟรี ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ลำลูกกา คลอง 2


24 เม.ย. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต