ข่าวกิจกรรม  เมื่อวันที่ 6 เม.ย.57 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน คูคตเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด


17 เม.ย. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต