ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต มอบหมายให้นายเทอดศักดิ์ จันทร์สุกรี นางนลพรรณ อาสนพาณิชย์ นางกาญจนา แก้วศิริ รองปลัดเทศบาลเมืองคูคต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองคูคต เป็นตัวแทนในการรดน้ำดำหัวนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่่องในประเพณีวันสงกรานต์ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า) เมื่อวันที่ 10 เม.ย.57


17 เม.ย. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต