ข่าวกิจกรรม  นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2557 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 11-15 ก.พ.57 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน พะเยาและแพร่


17 ก.พ. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต