ข่าวกิจกรรม   นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองคูคต เมื่อวันที่ 11 ม.ค.57 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดซุ้มเล่นเกม และกิจกรรมฝึกทักษะต่างๆ การแสดงบนเวที นอกจากนี้การจับฉลากของรางวัลเพื่อมอบให้แก่เด็กๆที่มาร่วมงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต


14 ม.ค. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต