ข่าวกิจกรรม นายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานเปิดโครงการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 ซึ่งตั้งจุดบริการประชาชน ในระหว่าวันที่ 26 ธ.ค.56-3 ม.ค.57  โดยเทศบาลเมืองคูคตร่วมกับหน่วยงานในอำเภอลำลูกกา อปพร.เทศบาลเมืองคูคตและห้างสพรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส คลอง 2 ลำลูกกา วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 


14 ม.ค. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต