ข่าวกิจกรรม  นางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานเปิด การฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 เพื่อทบทวนความรู้ในการช่วยเหลือและการป้องกันสาธารณภัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคตและศูนย์ฝึกค่ายพระรามหก เมื่อวันที่ 7-9 ธ.ค.56


16 ธ.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต