ข่าวกิจกรรม  นางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคุคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคตร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.56  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต


16 ธ.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต