ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่  24 ต.ค.56 เทศบาลเมืองคูคตจัดให้มีการประชุมผู้ค้าและจัดจุดผ่อนผันพื้นที่ตลาดนัดบริเวณชุมชนเสมาฟ้าคราม 25  โดยการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติในการค้าขายในพื้นที่จุดผ่อนผัน รวมถึงการกำหนดจุดจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ค้าในบริเวณดังกล่าวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 


31 ต.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต