ข่าวกิจกรรมนายอภิโชติ อนันต์ไพฑูรย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต น.อ.พินิจ แช่มจะโปะ เลขานุการนายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาลเมืองคูคต เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีนายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 ส.ค.56 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


21 ส.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต