ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 ส.ค.56 เทศบาลเมืองคูคต จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2556  โดยมีนางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิด   โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต กิจกรรมประกอบด้วย การรับสมัครและมอบเงินบำนาญให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การตรวจมะเร็งปากมดลูกและวัดความดัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กิจกรรมให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆของเทศบาลเมืองคูคต การบริการตัดผมฟรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น


21 ส.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต