ข่าวกิจกรรม           นายอภิโชติ อนันต์ไพฑูรย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมและพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต เมื่อวันที่ 8-9 ส.ค.56 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯวัดประยูรธรรมารามและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯวังทองธานี กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อบุพการีผู้ให้กำเนิด รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว


21 ส.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต