ข่าวกิจกรรม  เมื่อวันที่ 10 ส.ค.56 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ต.คูคต.อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


21 ส.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต