ข่าวกิจกรรมนายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2556 ณ ตลาดสี่มุมเมือง เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.56 วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการสาธิตการดับไฟจากแก๊สหุงต้มและสถานการณ์จำลองการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย


10 ก.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต