ข่าวกิจกรรม         เมื่อวันที่ 12-14 มิ.ย.56 เทศบาลเมืองคูคตจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2556 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลได้ฝึกปฏิบัติในการเจริญสมาธิและแนวทางการปฏิบัติให้ดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


17 มิ.ย. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต