ข่าวกิจกรรม      เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.56 นายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์จราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรคูคต  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน


17 มิ.ย. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต