ข่าวกิจกรรม 

เทศบาลเมืองคูคตขอเชิญประชาชนร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

 ความหมายของตราฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

  

ความหมายของตราฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

 

อักษรพระนาม ญ.ส.ส. ย่อมาจากสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  อักษร ญ. สีฟ้า (ผงคราม) หมายถึงวันประสูติ คือ วันศุกร์  อักษร ส. สีขาว  หมายความว่าทรงบริสุทธิ์วิเศษ  เป็นศรีศุภมงคลในพระบวรพุทธศาสนา  อักษร ส. สีเหลือง  หมายความว่าทรงเป็นสกลมหาสังฆปริณายก  องค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์

อักษรพระนาม ญ.ส.ส. อยู่ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น  อันเป็นเครื่องยศสมณศักดิ์สำหรับสมเด็จพระสังฆราช  รูปอักษรพระนามและฉัตรอยู่ภายในมณฑลประภา  คือรัศมีพระเจ้า  หมายความว่าทรงเป็นผู้ปราศจากมลทิน  อันสืบวงศ์ของพระชินสีห์บรมศาสดา  มีรูปช้างไอยราวัตชูครอบรัศมีมณฑลอยู่  หมายถึงทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  และหมายถึงทรงอุบัติในสกุลคชวัตร  ใต้รูปช้างไอยราวัต  มีเลขมหามงคล ๑๐๐ หมายถึงทรงเจริญพระชันษายืนยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์อื่นใดในอดีตที่ผ่านมา  ด้านล่างสุดผูกเป็นแพรแถบสีหงชาด (ชมพู) ขอบขลิบทองปลายทั้งสองเป็นช่อกระหนก  มีข้อความอักษรสีทองว่า  การฉลองพระชันษา ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  ปลายแพรแถบข้างขวาของตราสัญลักษณ์เขียน ๒๔๕๖ เป็นปี พ.ศ.ประสูติ  แถบข้างซ้ายเขียนปีที่ฉลองพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(Unofficial  Translation)

The Royal Emblem

In Commemoration of the Celebration on the occasion of the 100th Birthday Anniversary of

His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara, the Supreme Patriarch of Thailand

3rd October B.E. 2556 (2013)

 

The Royal Emblem depicts the  Royal Cypher of His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara, the Supreme Patriarch of Thailand. The Thai letter “ญ” (Yor) in blue indicates His Holiness’ day of Birth which is Friday. The white Thai letter “ส” (Sor) refers to His auspicious insight of the teachings of the Lord Buddha and the yellow Thai letter “ส” (Sor) signifies His Holiness the Supreme Patriarch, Head of the Thai Sangha.

 

The Royal Cypher is placed under the Three-Tiered Umbrella which signifies the ecclesiastical honorific rank for the Supreme Patriarch. The frame of the Royal Cypher and the umbrella are encircled with the Lord Buddha’s rays of light meaning His Holiness, the upholder of Phra Shinnasi, the Buddha, is deprived of sin. The Aiyaravat elephant above the said rays signifies His Holiness who is a Supreme Patriarch of the Rattanakosin period, was born in the lineage of Gajavatra. The Thai numeral “๑๐๐” (100) beneath the elephant marks this auspicious years of His Holiness’ birthday which is longer than any birthday of other Supreme Patriarchs in Thai history. At the base of the Royal Emblem is a strip of pink ribbon trimmed with gold, two ends of the ribbon embellished with “Kranok” decorative design, bearing the words of the Celebrations of the Birthday Anniversary of His Holiness, 3rd October B.E. 2556 (2013). The right side of the end of the ribbon is written with the year of birth of His Holiness in B.E. 2456 (1913), while on the left side, is the year of the Celebrations of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness in B.E. 2556 (2013)

ข้อมูลจาก www.opm.go.th

 

 

 


3 พ.ค. 56 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต