ข่าวกิจกรรม



มื่อวันที่ 11 ม.ค.63 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของเทศบาลเมืองคูคต กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของเด็กและเยาวชน ซุ้มกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองคูคต การเล่นเกมส์ชิงรางวัล การจับฉลากของรางวัลพิเศษบนเวที และการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


28 ม.ค. 63 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต