ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 16 ม.ค.63 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคต ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


28 ม.ค. 63 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต