ข่าวกิจกรรมมื่อวันที่ 25 ม.ค.63 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิด-ปิด กีฬาระหว่างชุมชน คูคตเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้เล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับชุมชนและระหว่างชุมชน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ กีฬาฟุตบอล เปตอง ฟุตซอล ชักเย่อ หมากรุก หมากฮอส และกีฬาพื้นบ้าน ในระหว่างวันที่ 4-25 ม.ค.63 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต


28 ม.ค. 63 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต