ข่าวกิจกรรมนายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองคูคต ตลาดสี่มุมเมืองและประชาชนในตำบลคูคต มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดยโสธร โดยนายอภิรัตน์ ป้องกัน
นายอำเภอเมืองยโสธร นายสุธา บรรตานึก ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร และผู้ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ผกาหวล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ค้อเหนือ. อ.เมือง จ.ยโสธร ให้การต้อนรับ


31 ต.ค. 62 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต