ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต นำคณะพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองคูคต ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ กวาดถนนและตัดแต่งกิ่งไม้ เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62 บริเวณริมทางเข้าวัดลาดสนุ่น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


31 ต.ค. 62 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต