ข่าวกิจกรรมน.อ.พินิจ แช่มจะโปะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 28 ต.ค.62 เพื่อชี้แจงระเบียบการแข่งขันแก่ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต จำนวน 31 ชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต ชั้น 4


31 ต.ค. 62 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต