ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่า ตามโครงการ เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมทำบุญจากการขายขยะรีไซเคิล ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคูคต ชั้น 1


26 ส.ค. 62 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต