ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดในเขตเทศบาลเมืองคูคต จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดโพสพผลเจริญ วัดลาดสนุ่น วัดประยูรธรรมาราม วัดป่าจิตตภาวนา(วัดฟ้าคราม)และสำนักสงฆ์ กม.27 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษาและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป


25 ก.ค. 62 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต