ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 นายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองคูคต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง ประจำปี 2562  โดยในวันที่ 24 พ.ค.62 เป็นการอบรมทบทวนและให้ความรู้แก่พนักงานดับเพลิงในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคูคต ชั้น 1 การใช้ถัง SCBA และ ภาคปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ PWP Sport Club ในวันที่ 25 พ.ค.62 การอบรมการใช้เชือกช่วยผู้ประสบภัย และวันที่ 26 พ.ค.62 การดับเพลิงแบบ 3 มิติ การดับเพลิงในอาคาร และการจำลองดับแก๊สขั้นสูง ณ ศูนย์ฝึกเทศบาลตำบลลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


28 พ.ค. 62 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต