ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 น.อ.พินิจ แช่มจะโปะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต นำพนักงานเทศบาลเมืองคูคต ร่วมพิธี “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานถวายพานพุ่มราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


20 มี.ค. 62 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต