ข่าวกิจกรรมนายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอบรมทบทวนให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยโครงการดังการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ.62 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคตและกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


12 ก.พ. 62 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต