ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด


16 ม.ค. 62 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต