ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การฝึกทักษะทางด้านร่างกาย ความคิดในการทำกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเด็กและเยาวชน การจับฉลากของรางวัลบนเวที ซุ้มกิจกรรม/เกมส์ของหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองคูคต การรับประทานอาหารร่วมกัน ฯลฯ


16 ม.ค. 62 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต