ข่าวกิจกรรมน.อ.พินิจ  แช่มจะโปะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยนายละออง ชะเอมเทศ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองคูคต ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์ที่ 3 จัดกิจกรรมในวันที่ 26 ธ.ค.61 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์ที่ 2 (วังทองธานี) จัดกิจกรรมในวันที่ 27 ธ.ค.61 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (วัดประยูรธรรมราม) จัดกิจกรรมในวันที่ 28 ธ.ค.61


8 ม.ค. 62 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต