ข่าวกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองคูคตและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคตจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 การแสดงประกอบเพลงของนักเรียนและกิจกรรมที่ให้เรียนได้แสดงความรักต่อแม่ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.61 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต  เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 3 เทศบาลเมืองคูคต เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 2 (วังทองธานี)  และเมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองคูคต (วัดประยูรธรรมาราม) 


22 ส.ค. 61 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต