ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนครีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองคูคต มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคตทั้ง 31 ชุมชน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนตามโครงการประกวดชุมชนรักษ์สะอาด ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคูคต

 

 


22 ส.ค. 61 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต