ข่าวกิจกรรม      นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2561 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมประสบการณ์และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล โดยการศึกษาจากหน่วยงานต้นแบบที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพ เมื่อวันที่3-6 พ.ค.61 ณ จังหวัดลำพูน ลำปางและเชียงใหม่


16 พ.ค. 61 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต