ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 นายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2561 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ อาคารสราสินี คอนโดเทล ชุมชนสราสินีวิลล์ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคตร่วมกิจกรรม


16 พ.ค. 61 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต