ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 เม.ย.61 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต เพื่อเป็นเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม กิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายภัตตาหารเช้าและพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย


16 พ.ค. 61 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต