ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 ม.ค.61 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคต เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลเมืองคูคต ภายในงานประกอบด้วย การแสดงของเยาวชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคตและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต การเล่นเกมส์จากซุ้มต่างๆของหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองคูคต การจับฉลากชิงรางวัลบนเวที ฯลฯ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต


1 ก.พ. 61 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต