ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคตเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.60 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและตัดสินใจ มีความกล้าแสดงออก รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต


8 ม.ค. 61 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต