ข่าวกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคตจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยนางเบญญาภา ถินทัศน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคตเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคต ให้เกียรติมอบของขวัญให้แก่นักเรียนในกิจกรรมดังกล่าว


8 ม.ค. 61 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต