ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายเทศมนตรีเมืองคูคต นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองคูคต ร่วมโครงการจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำความสะอาด ทาสี และตัดตัดแต่งกิ่งไม้ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองคูคต เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.60


8 ม.ค. 61 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต