ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยน.ส.นรารัตน์ บุญเชิด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เดินทางไปร่วมให้กำลังใจในการทำกิจกรรมกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ของชุมชนซอยวัดประยูรธรรมาราม โดยอาจารย์บุญเรือน พรมลาย ประธานชุมชนซอยวัดประยูรธรรมาราม เป็นผู้สอนให้กับประชาชนในชุมชนซอยวัดประยูรฯ และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเจ้าหน้าที่จากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีรังสิต เข้าร่วมกิจกรรม


12 มิ.ย. 60 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต