ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.60 นายณรงค์ อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งจัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เทศบาลเมืองคูคต ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมโดยจำลองสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดอักคีภัย โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองลำสามแก้ว สภ.คูคต รวมถึงสถานพยาบาลและหน่วยกู้ชีพในการจำลองสถานการณ์ดังกล่าว ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร


12 มิ.ย. 60 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต