ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการด้านขยะมูลฝอย ในเขตจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์และนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12-14 พ.ค.60


16 พ.ค. 60 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต