ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่้วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองคูคต ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และะเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป นายกเทศมนตรีอ่านสารแสดงความปรารถนาดีจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560 และกิจกรรมทำความสะอาดในวันเทศบาล


28 เม.ย. 60 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต