ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 ก.พ.60 นางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1/60 เพื่อเป็นกำลังเสริมแก่เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมต่อการระงับเหตุอัคคีภัย โดยการฝึกอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ.60 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคตและระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.60 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก


16 มี.ค. 60 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต