ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เทศบาลเมืองคูคต ผู้แทนคณะคสช. และพสกนิกรในเขตเทศบาลเมืองคูคต ร่วมกิจกรรมรวมพลัง...แห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต


23 พ.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต