ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 17 พ.ย.59 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต ชั้น 4


17 พ.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต